De Boorder Bedrijfshuisvesting Makelaars: bedrijfsmakelaar in Utrecht

Bemiddeling en transacties van commercieel onroerend goed

Bedrijfsmakelaar De Boorder in Utrecht is al sinds 1980 actief in de bedrijfsmatige onroerend goedmarkt en heeft in deze periode een toonaangevende marktpositie weten te verwerven. Met ruim 25 enthousiaste collega’s verlenen wij als bedrijfsmakelaar een breed scala aan diensten, uitsluitend in opdracht van derden. Wij zijn als bedrijfsmakelaars gespecialiseerd in de verhuur, aanhuur, verkoop en aankoop van kantoorruimten, bedrijfsruimten, winkels en beleggingsportefeuilles. Ook het verrichten van taxaties en het uitbrengen van adviezen behoren tot onze specialisaties. Deze opdrachten worden zowel verricht voor de eindgebruiker, als de belegger en voor banken en overheden.

Dat onze manier van werken door de markt wordt erkend, blijkt uit de groei die ons kantoor de afgelopen jaren heeft gemaakt. Naarmate ons kantoor groeit, stijgt de noodzaak de filosofie die wij koesteren te... lees verder >

auto bedrijfsmakelaar inn Utrecht

Kantoor- en bedrijfsruimte

Het aanbod van De Boorder Bedrijfshuisvesting Makelaars in Utrecht is zeer uitgebreid. Niet alleen in Utrecht maar ook landelijk hebben we veel objecten voor aan- en verhuur en aan- en verkoop.

Onze diensten als bedrijfsmakelaar bestaan verder uit:

Bemiddeling
Wij werken voor gebruikers van winkels, kantoor- en bedrijfsruimten en voor institutionele beleggers, particuliere beleggers, projectontwikkelaars, stichtingen, verenigingen, scholen en overheidsinstellingen. Lees verder >

Beleggingen
Ons kantoor begeleidt op uiterst professionele wijze de gehele beleggingstransactie tot en met het notariële transport. Lees verder >

Taxaties
Het taxeren van commercieel vastgoed is specialistenwerk. De Boorder heeft deze specialisten in dienst. Inzicht in lokale of regionale omstandigheden, gecombineerd met de specialistische kennis van commercieel vastgoed, wordt vastgelegd in een taxatierapport. Lees verder >

Advies
Een van onze specialisaties is het geven van advies over huisvesting en herhuisvesting. Ook de daadwerkelijke begeleiding hiervan nemen wij voor onze rekening.
Lees verder >

Marktonderzoeken
In de afgelopen decennia hebben wij een fundamentele databank voor commercieel vastgoed opgebouwd, waarin alle relevante informatie goed gedetailleerd is opgenomen. Dat beperkt zich niet alleen tot het aanbod van de opname- en huurprijs of de koopprijs-ontwikkelingen.
Lees verder >

Panden en bedrijfsruimtes van De Boorder Bedrijfshuisvesting Makelaars in Utrecht

Bemiddeling en transacties van commercieel onroerend goed

De Boorder Bedrijfsmakelaar in Utrecht verleent een breed spectrum aan diensten op het gebied van transacties voor commercieel vastgoed. Wij werken voor gebruikers van winkels, kantoor- en bedrijfsruimten en voor institutionele beleggers, particuliere beleggers, projectontwikkelaars, stichtingen, verenigingen, scholen en overheidsinstellingen.
 
Door onze uitstekende marktkennis en ervaring in de aan- en verhuur en aan- en verkoop van onder meer kantoren, bedrijfsruimten, winkels, winkelcentra en bouwkavels, hebben wij een toonaangevende positie verworven in de vastgoedbranche. Door continu scherp te blijven, alle marktbewegingen in kaart te brengen en hierop te anticiperen, realiseren wij topprestaties voor onze opdrachtgevers. Wij zijn er trots op dat onze relaties vroeg of laat wederom de samenwerking met ons aangaan.
 
Man van De Boorder Bedrijfshuisvesting Makelaars in Utrecht op zoek naar bedrijfspanden

Contactinformatie

De Boorder Bedrijfshuisvesting B.V.

Maliebaan 71
3581 CG UTRECHT

t. 030 - 232 22 77
e. info@deboorder.nl

www.deboorder.nl